Koulutuskokonaisuus

Terveen iän avaimet -koulutuskokonaisuus koostuu seitsemästä terveyden edistämisen osa-alueesta.  Koulutuksessa paneudutaan sydänterveyteen ja ravitsemukseen, hengitysterveyteen, kaatumistapaturmien ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn, terveysliikunnan mahdollisuuksiin, mielenterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Painopisteinä ovat tiettyjen terveyttä uhkaavien riskitekijöiden varhainen havaitseminen ja niihin vaikuttaminen. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevien ammattihenkilöiden sekä vertaisohjaajien osaamista ohjata, neuvoa ja motivoida ikäihmisiä käyttämään edellytyksiään, mahdollisuuksiaan ja voimavarojaan oman terveytensä ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulutuskokonaisuus on työstetty yhteistyössä asiantuntijajärjestöjen kanssa. Koulutuksen aineistot ovat aikaisempaan näyttöön perustuvia ja ne on tuotettu yhteistyökumppaneiden omissa kehittämis- tai tutkimushankkeissa. 

Terveen iän avaimet -sivuston tarkoituksena on myös tarjota malleja ja ideoita siitä, miten toteuttaa vastaavan tyyppistä koulutusta omassa järjestössä yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.